zagrać


zagrać
Krew w kimś zagrała zob. krew 19.
(Tak) tańczyć, jak komuś zagrają (jak ktoś komuś zagra) zob. tańczyć 1.
Zagrać komedię (przed kimś) zob. komedia.
Zagrać komuś na nerwach zob. nerwy 2.
Zagrać (komuś) na nosie zob. nos 6.
Zagrać na czyichś uczuciach, nastrojach, emocjach zob. grać 6.
Zagrać na zwłokę zob. zwłoka.
Zagrać od ucha zob. ucho 10.
Zagrać w odkryte, otwarte karty zob. karta 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zagrać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}grać I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zagrać II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zagrywać{{/stl 33}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}działać [grać, zagrać] …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagrać — dk I, zagraćgram, zagraćgrasz, zagraćgrają, zagraćgraj, zagraćgrał, zagraćgrany 1. «wykonać jakiś utwór na instrumencie muzycznym (lub na instrumentach muzycznych); o instrumentach muzycznych: wydać dźwięki, zabrzmieć» Zagrać walca, mazurka,… …   Słownik języka polskiego

  • działać [grać, zagrać] na zwłokę — {{/stl 13}}{{stl 7}} zwlekać z czymś (np. z podjęciem jakiejś decyzji lub ze zrobieniem czegoś), licząc, że przyniesie to jakąś korzyść : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teraz już nie było wątpliwości – tamci zagrali na zwłokę. Wynajdywał mnóstwo wykrętów i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grać [zagrać] w otwarte karty — {{/stl 13}}{{stl 33}} stawiać sprawę jasno, szczerze; postępować otwarcie, szczerze :{{/stl 33}}{{stl 10}}Wierzę mu, on zawsze gra w otwarte karty. Zagrajmy w otwarte karty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, graćam, graća, graćają, graćany {{/stl 8}}– zagrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać utwór muzyczny na instrumencie : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • koncert — m IV, D. u, Ms. koncertrcie; lm M. y 1. «publiczne wykonanie utworów muzycznych; impreza artystyczna wypełniona programem muzycznym (instrumentalnym lub wokalnym)» Koncert symfoniczny. Koncert kameralny. Koncert muzyki lekkiej, muzyki poważnej,… …   Słownik języka polskiego

  • zagrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zagrywaćam, zagrywaća, zagrywaćają, zagrywaćany, {{/stl 8}}{{stl 7}}zwykle {{/stl 7}}{{stl 8}}ndk {{/stl 8}}{{stl 22}}– zagrać {{/stl 22}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odegrać — dk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany odgrywać ndk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany 1. «wykonać utwór muzyczny na instrumencie lub na instrumentach; zagrać coś» Orkiestra… …   Słownik języka polskiego

  • Касмирски, Филипе Луис — Филипе …   Википедия

  • Касмирски — Касмирски, Филипе Луис Филипе …   Википедия